BT下载|动漫下载|动画|漫画 - 简单动漫

动漫bt下载 | 动画下载 | 动画片下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏

首页 » 动画分类 » 新番连载 » 3D女友/三次元女友 全二季 3D Kanojo Real Girl 1-24 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS][简繁内封字幕]

基本信息

共享用户: 简单动漫

发布时间: 2020/02/14 13:36:36

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.36dm.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.36dm.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.36dm.com:2710/announce
 • http://tracker.36dm.com:2710/announce

资源介绍

字幕由VCB论坛dkl070418手抄爱奇艺字幕,字幕原贴http://bbs.vcb-s.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4596&highlight=%E5%A5%B3%E5%8F%8B

文件信息 文件总数:24,文件总大小:5.3GB

 
 • Folder 3D Kanojo Real Girl [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS]
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 01 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(265.5MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 02 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(295MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 03 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(217.2MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 04 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(227.6MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 05 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(248.3MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 06 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(232.7MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 07 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(234MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 08 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(238.4MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 09 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(200.8MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 10 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(214.8MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 11 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(264.5MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 12 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(202.1MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 13 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(231.7MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 14 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(230.1MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 15 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(203.8MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 16 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(214.7MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 17 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(214.5MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 18 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(215.7MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 19 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(224.2MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 20 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(205.6MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 21 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(223.5MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 22 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(263.7MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 23 [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(202.8MB)
  • 视频文件 3D Kanojo Real Girl 24 END [BD 1920x1080 HEVC-10bit OPUS ASSx2].mkv(188.3MB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码