BT下载|动漫下载|动画|漫画 - 简单动漫

动漫bt下载 | 动画下载 | 动画片下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏

首页 » RAW/ISO » [Snow-Raws] 其实我是/Jitsu wa Watashi wa/実は私は (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC)

基本信息

共享用户: 简单动漫

发布时间: 2020/05/23 14:15:27

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.36dm.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.36dm.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.36dm.com:2710/announce
 • http://tracker.36dm.com:2710/announce

资源介绍

@snow-raws.com https://snow-raws.com/post-896.html 招募分流 招募分流 招募分流 招募分流 招募分流 招募分流

文件信息 文件总数:13,文件总大小:8.2GB

 
 • Folder [Snow-Raws] 実は私は
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第01話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(610.1MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第02話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(633.2MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第03話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(622.4MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第04話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(578.3MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第05話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(684.3MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第06話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(649.9MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第07話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(646.5MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第08話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(685.6MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第09話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(685.2MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第10話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(688.4MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第11話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(616MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第12話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(640.4MB)
  • 视频文件 [Snow-Raws] 実は私は 第13話 (BD 1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv(620.4MB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码