BT下载|动漫下载|动画|漫画 - 简单动漫

动漫bt下载 | 动画下载 | 动画片下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏

首页 » 动画分类 » 完整动画 » [千夏字幕组][隐瞒之事_Kakushigoto​][第01-12话][BDRip_1080p_HEVC][简繁外挂][修正合集]

基本信息

共享用户: 简单动漫

发布时间: 2020/09/17 00:52:35

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.36dm.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.36dm.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.36dm.com:2710/announce
 • http://tracker.36dm.com:2710/announce

资源介绍


文件信息 文件总数:14,文件总大小:9.3GB

 
 • Folder [Airota][Kakushigoto][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC]
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][09][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(906.3MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][01][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(900.4MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][03][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(894.2MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][02][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(884.3MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][06][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(870.4MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][04][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(868.5MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][10][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(838.6MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][05][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(819.2MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][08][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(806.9MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][07][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(561.6MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][11][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(547.2MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][12][BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].mkv(542.4MB)
  • 压缩文件 [Airota][Kakushigoto][Subtitiles and Fonts].rar(98.5MB)
  • 图片文件 [Airota][Kakushigoto][Poster].jpg(318.8KB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码